Enakost spolov

Spol, s katerim se rodimo, določa našo vlogo in položaj v družbi v vseh življenjskih obdobjih. Cilj moderne družbe je enakost spolov, kar pomeni, da imamo ženske in moški enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in pravic na vseh področjih življenja. Kako daleč smo na poti do enakosti spolov?

Vstopi