Podprimo enakost žensk in moških!

Enakost žensk in moških je pomemben pokazatelj stopnje demokratičnosti neke družbe. Slovenija je v evropskem in svetovnem merilu na tem področju med bolj razvitimi državami. Kljub temu pa tudi pri nas obstajajo področja, kjer si bomo morali še bolj prizadevati za družbene spremembe. Na nekatera od njih opozarjamo s posebnimi projekti.

PROJEKTI

KAKŠNE PROJEKTE IZVAJAMO

Na tej spletni strani lahko najdete projekte Sektorja za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter naših projektnih partnerjev.

 

Izvajamo projekte, ki ozaveščajo o pomenu enakosti žensk in moških ter si prizadevajo izboljšati položaj žensk in moških na tistih področjih, kjer je eden ali drugi spol v neenakem – slabšem položaju (npr. nasilje nad ženskami, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, odprava spolnih stereotipov …)

Aktivni.Vsi

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020. Projekt je bil namenjen spodbujanju dejavnega očetovstva in odpravljanju spolnih stereotipov na področju neplačanega dela.

Trajanje: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 aktivni-vsi.enakostspolov.si

Uravnotežimo odnose moči med spoloma

Projekt je sofinancirala Kraljevina Norveška v okviru programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 za Slovenijo. Projekt je bil namenjen krepitvi enakosti med ženskami in moškimi na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter na mestih odločanja v gospodarstvu in politiki.

Trajanje: 2013 - 2016 uravnotezenost.enakostspolov.si

Kaj je enakost žensk in moških?

Enakost žensk in moških vključuje njihovo enakopravnost, ni pa samo to. Kaj je enakost žensk in moških, kaj imata skupnega enakost in enakopravnost ter v čem se razlikujeta?

Enakost žensk in moških na družabnih omrežjih

22.05.2018

Nizek delež žensk na položajih odločanja, tako v politiki kot gospodarstvu, je pokazatelj t...

22.05.2018

Poslanka v UK parlamentu, Mhairi Black, opozarja na normalizacijo ženskosovražnosti v sodobni družbi...

21.05.2018

21.05.2018

Strategija Sveta Evrope za enakost spolov, 2018 – 2023, zajema 6 ključnih prioritet: 1...