Podprimo enakost žensk in moških!

Enakost žensk in moških je pomemben pokazatelj stopnje demokratičnosti neke družbe. Slovenija je v evropskem in svetovnem merilu na tem področju med bolj razvitimi državami. Kljub temu pa tudi pri nas obstajajo področja, kjer si bomo morali še bolj prizadevati za družbene spremembe. Na nekatera od njih opozarjamo s posebnimi projekti.

PROJEKTI

KAKŠNE PROJEKTE IZVAJAMO

Na tej spletni strani lahko najdete projekte Sektorja za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter naših projektnih partnerjev.

 

Izvajamo projekte, ki ozaveščajo o pomenu enakosti žensk in moških ter si prizadevajo izboljšati položaj žensk in moških na tistih področjih, kjer je eden ali drugi spol v neenakem – slabšem položaju (npr. nasilje nad ženskami, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, odprava spolnih stereotipov …)

Moje delo.Moja pokojnina

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020. S projektom informiramo o pokojninskem sistemu in pokojninski vrzeli med spoloma, ter vključujemo vidik enakosti spolov v pokojninsko politiko.

Trajanje: 1. 9. 2019 – 30. 06. 2021
pokojnina.enakostspolov.si/

Odklikni.si

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020. S projektom nadgrajujemo obstoječe nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja v vključitvijo vidika spola.

Trajanje: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2019
odklikni.enakostspolov.si

Aktivni.Vsi

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020. Projekt je bil namenjen spodbujanju dejavnega očetovstva in odpravljanju spolnih stereotipov na področju neplačanega dela.

Trajanje: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 aktivni-vsi.enakostspolov.si

Uravnotežimo odnose moči med spoloma

Projekt je sofinancirala Kraljevina Norveška v okviru programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 za Slovenijo. Projekt je bil namenjen krepitvi enakosti med ženskami in moškimi na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter na mestih odločanja v gospodarstvu in politiki.

Trajanje: 2013 - 2016 uravnotezenost.enakostspolov.si

EWA – Opolnomočenje žensk v sodobni družbi

Projekt Opolnomočenje žensk v sodobni družbi (Empowering Women for Active Political Life – EWA) naslavlja vzroke za neuravnoteženo zastopanost žensk in moških v politiki in javnem življenju, ki še vedno ostaja eden glavnih izzivov današnjih demokratičnih družb. Projekt EWA poteka v partnerstvu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljudske univerze Celje in Inštituta za politični menedžment. Projekt EWA sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.

Trajanje: 1.11.2022 – 31.10.2024 ewa.enakostspolov.si

Kaj je enakost žensk in moških?

Enakost žensk in moških vključuje njihovo enakopravnost, ni pa samo to. Kaj je enakost žensk in moških, kaj imata skupnega enakost in enakopravnost ter v čem se razlikujeta?

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.
https://graph.facebook.com/356001214490143/feed?access_token=EAAZAakOmdsDYBAGX0AZBbqcmW5HLrAZC1iCIrT1uC835iqb5hj8482k1OSAPe7YiIbyuOzDZABzwI7usvy1GtNZAjpjPtOGxIsW1m5UGF7DZCzg2Rq0iXXCfub7qZCk7OZBxK1WaZCJJS6ZALdtJJkbwz2WfyoM3QTDbMZD&fields=picture,id,message,link,created_time